Wedstrijdreglement  Feeder

-Iedere deelnemer word geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven. deelnemen betekend instemmen.
-Men dient zich op te geven via de wedstrijdapp van HSV de sportvisser voor vrijdagavond 19:00 uur.
– Naar de loting mag de deelnemer naar zijn plaats gaan om zich gaan voorbereiden op de wedstrijd.
– Tijdens de wedstrijd is hulp van anderen niet toegestaan.
-De hele competitie dient afgerekend te worden om voor de eindprijzen in aanmerking te komen.
-Het begin en einde van de wedstrijd word aangegeven door middel van een geluidsignaal. De dan gehaakte vis mag nog worden mee gewogen.
-Er zal gevist worden op punten. Bij gelijk eindigen in punten telt het gewicht.
-De koppelwedstrijden dient men met dezelfde koppelmaat te vissen, echter mogen 2 wedstrijden alleen gevist worden als daar een grondige reden voor is (geen vervanger) de 2 slechtste wedstrijden vallen af.
-Aas en voer zijn vrij, behalve gekleurde maden en verse de vase.
-Een deelnemer is verplicht te vissen binnen een meter (links of rechts) van zijn visplaats.
-Het is verboden tegen het einde of naar afloop van de wedstrijd restanten voer of aas op de oever te gooien.
-Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
De deelnemer dienst de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminking ontstaat en de vissen onbeschadigd kunnen worden terug gezet. De gevangen vissen moet door de hengelaar in een leefnet worden bewaard (minimale lengte 3,5mtr). Na het eind signaal dient de vis levend ter weging aangeboden worden en maximaal 25kg in het leefnet te hebben.
-Prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald, alleen bij een grondige reden kan de prijs door een ander in ontvangst worden genomen mits men dit 1 dag van te voren meld bij het bestuur.
-Het bestuur heeft het recht om met slechte weersomstandigheden (onweer) de wedstrijd te staken. Als de wedstrijd voor de helft is gevist telt deze mee voor de competitie.
-In alle gevallen , waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

-Respect voor andermans eigendom.

Neem u afval mee, Toon u een echte SPORTVISSER!

Bestuur wenst u sportieve wedstrijden en veel vis.